Pattern Pet
สูตรสาหร่าย+ตับปลาหมึก 15 ก.
(เม็ดลอยนํ้า)

• อาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ำ สูตรสาหร่ายสไปรูลิน่า+ตับปลาหมึก ที่ต้องการ เร่งสี เร่งโต เพราะให้โปรตีนสูงถึง 45 %
เหมาะสำหรับปลาสวยงามทุกสายพันธุ์ เพื่อ
- ส่งเสริมให้ปลามีสีสันที่สวยงามขึ้น
- ส่งเสริมการเจริญเติบโต ให้ปลามีสุขภาพดี
- ป้องกันปลาป่วยจากการใช้อาหารสด
- ปราศจาก ฮอร์โมน ไม่ทำให้ปลาเป็นหมัน
• ขนาดเม็ดอาหาร 1 มม. (Floating Type)

ขนาดสินค้า 15 ก.

• อาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ำ สูตรสาหร่ายสไปรูลิน่า+ตับปลาหมึก ที่ต้องการ เร่งสี เร่งโต เพราะให้โปรตีนสูงถึง 45 %
เหมาะสำหรับปลาสวยงามทุกสายพันธุ์ เพื่อ
- ส่งเสริมให้ปลามีสีสันที่สวยงามขึ้น
- ส่งเสริมการเจริญเติบโต ให้ปลามีสุขภาพดี
- ป้องกันปลาป่วยจากการใช้อาหารสด
- ปราศจาก ฮอร์โมน ไม่ทำให้ปลาเป็นหมัน
• ขนาดนํ้าหนัก 15 ก.
• ขนาดเม็ดอาหาร 1 มม. (Floating Type)

• โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 45.0 %
• ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 4.0 %
• เยื่อใย (ไม่มากกว่า) 5.0 %
• ความชื้น (ไม่มากกว่า) 10.0 %
• เถ้า (ไม่มากกว่า) 13.0 %

'sss'

No return policy found

Reviews (0)

No Review is Found

Give a Review

You must have to login to give a review
Login

สินค้าที่เกี่ยวข้อง