“ บริษัท แพทเทิร์น เพ็ท จำกัด”เริ่มการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2004 จากวันนั้นถึงวันนี้นานกว่า 18 ปีแล้ว ที่เราได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหัวใจหลักมากที่สุด
เราใส่ใจกับวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตจากแหล่งที่ดีที่สุด และได้ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพระดับสากล ปัจจุบันเราได้ผลิตสินค้าออกสู่สายตา
ลูกค้ามาแล้วกว่า 200 แบรนด์
•ในด้านการผลิตสินค้าทางบริษัทได้ยึดมั่นแนวทาง ที่จะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ และพยายามมากขึ้น เพื่อคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยทางบริษัท
ได้ยึดหลักปณิธานที่ว่า “มาตรฐานที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสัตว์เลี้ยง
ของท่านมากที่สุด