• ปลาทอง Super Premium •
GOLD FISH  เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับ ปลาทอง ปลาสวยงามทั่วไป
ผ่านการค้นคว้าวิจัย  และพัฒนาจากนักวิชาการ ปลาสวยงาม
 ที่มากด้วยประสบการณ์
• ผลิตจากวัตถุดิบหลัก อาทิ ปลาป่น กุ้งป่น ตับปลาหมึก มีส่วนผสมของ 
วิตามิน ที่จำเป็น 15 ชนิด
• แร่ธาตุที่จำเป็น 14 ชนิด ซึ่งปลาไม่สามารถ สังเคราะห์เองได้
• เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์ โดยมีส่วนประกอบของโปรตีน
สกัดจากข้าวโพดเหลือง และจมูกข้าวสาลี
 เพื่อช่วยในการบำรุงรังไข่ 
เกล็ดผิว และ ระบบสืบพันธุ์
• เร่งโต เร่งสี และเร่งวุ้น เหมาะที่จะเป็นอาหารประจำเพื่อให้ปลา
สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งช่วยในการป้องกันปลาป่วย จากการใช้อาหารสด
• เร่งสีพิเศษด้วย สาหร่ายสไปรูลิน่า
• ขนาดนํ้าหนัก 100 และ 200 กรัม • ขนาดเม็ด MINI, 1.5 และ 2 MM.
• แพลทตินั่ม ออมนิเวอรัส •

• เป็นอาหารปลาเหมาะสำหรับ ปลาเงินปลาทอง ปลาตาร์ฟ กลุ่มที่ค่อนไปทาง
กินพืชทุกชนิด
• ผลิตจากวัตถุดิบชั้นดี อาทิ ปลาป่น  กุ้งป่น  วิตามิน  เกลือแร่ 
• เป็นอาหารปลาที่เน้นเรื่องระบบการย่อย ทำให้ปลาถ่ายของเสีย เป็นเส้นยาว 
• เร่งการเจริญเติบโต เกล็ดเงางามด้วยวิตามิน
• มีส่วนประกอบของ โปรไบโอติค โดยผ่านการรับรองคุณภาพจาก องค์การ
• อาหารและยาสหรัฐอเมริกา
- ขนาดนํ้าหนักสุทธิ  3.5 กก.