• เทนริว สูตรพรีเมี่ยม •
• แหล่งโปรตีนคุณภาพสูง จาก กุ้ง และปลาป่นชั้นดี ช่วยให้ย่อยง่ายความชอบกินสูง
• เสริมประสิทธิภาพในระบบการย่อยของปลาด้วย จมูกข้าวสาลี ลดปัญหานํ้าเสีย
• เพิ่มคุณค่าอาหารด้วย วิตามิน A, D, E,  K, B-COMPLEX และ BIOTIN เพื่อป้องกันโรค
• สร้างสมดุลย์ภายในระบบตัวปลา เสมือนท่านเลี้ยงปลาในแหล่งนํ้าธรรมชาติ
• ผสมไคโตซาน ช่วยในการดูดซับสารพิษ
• พิสูจน์ในคุณภาพอาหาร TENRYU จากโครงสร้างและสีสันของปลา ได้ภายใน 2 สัปดาห์
• ขนาดนํ้าหนัก 1.5 และ 7 กิโลกรัม  ขนาดเม็ด 2 mm. และ 4 mm.
• เทนริว สูตรซูเปอร์พรีเมี่ยม •
• แหล่งโปรตีนคุณภาพสูง จาก กุ้ง และปลาป่นชั้นดี ช่วยให้ย่อยง่ายความชอบกินสูง
• เสริมประสิทธิภาพในระบบการย่อยของปลาด้วย จมูกข้าวสาลี ลดปัญหานํ้าเสีย
• เพิ่มคุณค่าอาหารด้วย วิตามิน A, D, E,  K, B-COMPLEX และ BIOTIN เพื่อป้องกันโรค
• สร้างสมดุลย์ภายในระบบตัวปลา เสมือนท่านเลี้ยงปลาในแหล่งนํ้าธรรมชาติ
• ผสมไคโตซาน ช่วยในการดูดซับสารพิษ
• เร่งสีด้วย สาหร่ายสไปรูลิน่า ในระดับ 12 % พิสูจน์ในคุณภาพอาหาร TENRYU
• จากโครงสร้างและสีสันของปลา ได้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการใช้
• ขนาดนํ้าหนัก 1.5 กิโลกรัม   ขนาดเม็ด 2 mm. และ 4 mm
• เทนริว สูตรพ่อแม่พันธุ์ •
• แหล่งโปรตีนคุณภาพสูง จาก กุ้ง และปลาป่นชั้นดี ช่วยให้ย่อยง่ายความชอบกินสูง
• เสริมประสิทธิภาพในระบบการย่อยของปลาด้วย จมูกข้าวสาลี ลดปัญหานํ้าเสีย
• เพิ่มคุณค่าอาหารด้วย วิตามิน A, D, E,  K, B-COMPLEX และ BIOTIN เพื่อป้องกันโรค
• สร้างสมดุลย์ภายในระบบตัวปลา เสมือนท่านเลี้ยงปลาในแหล่งนํ้าธรรมชาติ
• ผสมไคโตซาน ช่วยในการดูดซับสารพิษ
• ขนาดนํ้าหนัก 2.5, 7 และ 12 กิโลกรัม  ขนาดเม็ด 2 mm. และ 4 mm.