อาหารสุนัข ออลไลฟ์ (All Life)
แทนสายใยแห่งรักและห่วงใย

• ออลไลฟ์ คือ อาหารสุนัขที่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ
ที่สุนัขควรจะได้รับ อย่างครบครันและสมดุลย์ เพื่อให
เหมาะสมกับความต้องการของสุนัขทุกช่วง วัยทุกสายพันธ
ุ์
เป็นประการสำคัญ ออลไลฟ์ จึงพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบ คุณภาพดี ไปจนถึงการกำหนดคุณค่าทางโภชนาการ
ภายใต้ข้อกำหนดของสถาบันควบคุมการผลิตอาหารสัตว์
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AFFCO)
นอกจากนี้แล้ว ออลไลฟ์
ยังผลิตจากเทคโนโลยีอันทันสมัย ภายใต้ระบบคุณภาพ
ISO 9001 : 2000, GMP,
และ HACCP เพื่อให้ ออลไลฟ์
เป็นอาหารสุนัขที่คุณสามารถมอบให้กับสุนัขที่คุณรัก แทนสายใยแห่งรักและความห่วงใย..ได้อย่างมั่นใจตลอดไป

 
ส่วนประกอบอาหาร •
ไก่ป่น, เนื้อ, กระดูกป่น และ เนื้อแกะ, กากถั่วเหลือง, กลูเต้นข้าวโพด,
ข้าว, ข้าวโพด, รำข้าวสาลี, นํ้ามันปลาทูน่า, ไขมันวัว หรือ นํ้ามันไก่,
นํ้ามันถั่วเหลือง และหรือ นํ้ามันรำ และหรือนํ้ามันปาล์ม เกลือ, เลซิติน,
โคลีน คลอไรด์, โอลิโกแซคคาไรด์, สาหร่ายสไปรูลิน่า, วิตามิน แร่ธาตุ,
สารสกัดยัคคา ซิดิเจอร่า, สารปรุงแต่งกลิ่นรส, สารถนอมคุณภาพ
อาหารสัตว์
ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 07 47 0079