• อาหารนก D.B. สำหรับนกกินเนื้อ และ กินผลไม้ทุกชนิด •

• อาหารสำเร็จรูป D.B. สำหรับใช้เลี้ยงนกขุนทอง นกเอี้ยงทุกชนิด อาทิ
นกเอี้ยงสาลิกา นกเอี้ยงหงอน นกกิ้งโครงคอดำ นกเอี้ยงด่าง นกดุเหว่า
หรือนกทุกประเภททั่วไปที่กินเนื้อ กินแมลง หรือกินผลไม้เป็นอาหาร
   • อาหารสำเร็จรูป D.B. ผลิตจากวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี
เพื่อให้มีคุณค่า กลิ่น รสชาติ ใกล้เคียงกับอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
ที่นกคุ้นเคย มีคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการที่ครบถ้วน และสมดุลด้วย
วิตามิน และเกลือแร่ ดังนั้นท่านจึงสามารถใช้เลี้ยงนก โดยไม่ต้องเสริม
ด้วยวิตามินหรืออาหารเสริมอื่นใด
     • อาหารนก D.B. สำหรับนกตระกูลนกแก้วใหญ่ •

         • อาหารสำเร็จรูป D.B. สำหรับนกตระกูลนกแก้วใหญ่ อาทิ มาคอร์,
     กระตั้ว และนกปากขอทุกชนิด เพิ่มวิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็น ช่วยให้
     นกตื่นตัวอยู่เสมอ เสริมภูมิคุ้มกันช่วยให้นกไม่ป่วยง่าย
        • อาหารสำเร็จรูป D.B. ผลิตจากวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี
     เพื่อให้มีคุณค่า กลิ่น รสชาติ ใกล้เคียงกับอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
     ที่นกคุ้นเคย มีคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการที่ครบถ้วน และสมดุลด้วย
     วิตามิน และเกลือแร่ ดังนั้นท่านจึงสามารถใช้เลี้ยงนก โดยไม่ต้องเสริม
     ด้วยวิตามินหรืออาหารเสริมอื่นใด